CDTS Albania

Center for Development of Transferable Skills
Learn MoreGet Started

ProjektI më i fundit

KAngaro Linguistic Albania

Kangaroo Linguisticia

CDTS Albania

Kush jemi ne?

Center for Development of Transferable Skills (CDTS) është një organizatë jo fitimprurëse që vepron në Shqipëri dhe ka si qëllim të kontribuoj në zhvillimin e aftësive të transferueshme, mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të rajoneve, mbështetjen e turizmit dhe agroturizmit, promovimi i Ekonomisë Qarkulluese, zhvillimin e zonave rurale, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si edhe gjenerimin e studimeve.

PartnerëT

Virtus

Virtus është një qendër me një infrastrukturë moderne e standarde të larta të sigurisë dhe me kushte optimale për nxënësit e pedagogët. Asnjë përpjekje nuk është kursyer në krijimin e një mjedisi në të cilin studentët sfidohen të kërkojnë përsosmëri në mënyrë akademike, shoqërore, fizike, artistike dhe shpirtërore.

Rëndësi e veçantë i është kushtuar hapësirës ku zhvillohet mësimi. Qendra ka një infrastrukturë mësimore model për zhvillimin e praktikave dhe të teorisë. Është fakt se të kesh hapësira dhe kushte të përshtatshme për të mësuar atëherë edhe studentët arrijnë rezultatet e pritshme akademike. Me krijimin e kushteve të duhura për çdo lëndë, interesimi i nxënësve si dhe ora mësimore do të ngjiten në një nivel më të lartë.

Get In Touch

Tirane, kodi postar 1001
+355694007900
info{@}cdtsalbania.org